قوانین و مقررات

 • قوانین و مقررات رزرو اتاق:

  بخش یک – تعاریف:

  1- رزرو: هرگونه نگهداری و اختصاص مکان (اتاق، سوئیت، آپارتمان و…) در هتل، برای مدت زمان مشخص رزرو نامیده می‌شود.
  ب- متقاضی رزرو: فردی که شخصاً یا به نمایندگی از شخص دیگر با مراجعه مستقیم، یا کتباً از طریق ارسال نامه ، نمابر، وب سایت هتل و یا … تقاضای رزرو اتاق برای مدت زمان مشخص نماید.
  2- پذیرنده رزرو: مدیر هتل و یا نماینده قانونی وی که مجوز انجام رزرو در هتل را دارد و مسئول و مجاز به تأیید و امضای برگ رزرو است.
  د- موضوع رزرو: عبارتست از محلی که میهمان در تاسیسات گردشگری (اقامتی) اسکان خواهد یافت شامل اتاق، سوئیت، آپارتمان و … که در تقاضای رزرو متقاضی قید شده است.
  3- مدت و زمان رزرو: تاریخ ورود میهمان که از ساعت 14 روز ورود شروع شده و تا قبل از ساعت 12 روز خروج ادامه خواهد داشت.
  4- مبلغ رزرو (پیش پرداخت): وجه نگهداری مکان به‌عنوان پیش پرداخت به صورت علی الحساب و حداقل معادل هزینه یک شب اقامت خواهد بود که می‌بایست توسط متقاضی به حساب هتل واریز و رسید آن جهت صدور برگ رزرو به واحد رزرواسیون هتل نمابر یا تحویل شود.
  5 – واچر (تأییدیه رزرو): به هرگونه تأیید مکتوب یا الکترونیکی که پذیرنده رزرو به شخص متقاضی تحویل داده شود واچر گویند که می‌بایست حتماً ممهور به مهر هتل بوده و کلیه مشخصات رزرو از جمله موضوع رزرو، نام مهمان، مبلغ پیش پرداخت، تاریخ ورود و خروج و … در آن قید شده و دارای شماره و تاریخ باشد.

  بخش دو – شرایط انجام رزرو:

  1 – پس از ارائه در خواست اولیه و اعلام مبلغ پیش پرداخت توسط هتل، متقاضی می‌بایست در مهلت زمانی تعیین شده، نسبت به واریز وجه به حساب بانکی هتل اقدام و فیش واریزی یا حواله بانکی را به شماره تماس هتل نمابر و یا به پست الکترونیکی هتل ارسال نماید.
  2 – هتل موظف خواهد بود پس از دریافت تصویر فیش بانکی و انجام رزرو، نسبت به تأیید مبلغ حواله وصول شده و یا فیش واریزی و ارائه برگ تأیید رزرو به مهمان اقدام نماید.
  3 – رزروهای بدون پیش پرداخت و یا بدون مکاتبه رسمی و کسب تأییدیه هتل فاقد اعتبار می‌باشد و هتل مسئولیتی در قبال آن نخواهد داشت.
  4 – هتل درخصوص جا ماندن یا تاخیر و لغو وسیله سفر میهمانان هیچگونه مسئولیتی نداشته و در صورت عدم مراجعه میهمانان در روز مقرر به هتل ، رزرو مشمول شرایط ابطال و انصراف از رزرو خواهد شد.
  5 – برابر با تعرفه سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری افراد زیر ۲ سال از پرداخت هر گونه هزینه معاف، افراد بین ۲ الی ۶ سال خردسال محسوب می گردند و قیمت نفر اضافه برای خردسالان نیمه بهاء و برای افراد بالای ۶ سال نرخ به طور کامل محاسبه خواهد شد.
  6 – به نرخ های خدمات هتل ۹% مالیات بر ارزش افزوده اضافه می شود، در صورت افزایش نرخ مالیات ما به تفاوت نرخ دریافت می گردد.

  بخش سه – شرایط پذیرش:

  1 – ساعت ورود میهمان به هتل ملاک محاسبه نبوده و ساعت تخلیه اتاق قبل از ساعت ۱۲ ظهر و تحویل اتاق بعد از ساعت 14 می باشد.
  2 – میهمان می‌بایست در هنگام ورود به هتل برگ تأیید رزرو و اصل فیش یا حواله بانکی را به مسئول پذیرش ارائه نماید
  3 – همراه داشتن شناسنامه عکس دار یا کارت ملی هوشمند میهمانان و همراهان در زمان ورود و اقامت و رعایت شئونات اسلامی و مقررات هتل الزامی است.
  4 – شماره و طبقه اتاق هنگام ورود میهمان و توسط مسئول پذیرش تعیین می‌شود و هتل در زمان رزرو تعهدی در مورد شماره اتاق و طبقه نخواهد داشت.
  5 – ساعت تحویل اتاق بعد از ساعت ۱۴ و ساعت تخلیه اتاق توسط میهمان قبل از ساعت ۱۲ می‌باشد. در  صورت درخواست میهمان جهت افزایش زمان اقامت تا ساعت ۱۸، معادل ۵۰ درصد و پس از آن هزینه کامل اقامت یک شب از میهمان دریافت می‌گردد.
  6 – در صورتی که میهمان قبل از ساعت ۱۴ مراجعه نماید، هتل وظیفه‌ای در قبال ارائه اتاق نخواهد داشت در صورت ورود میهمان تا قبل از ساعت 7 صبح یک شب اقامت کامل و پس از آن 50 درصد هزینه کامل اقامت یک شب محاسبه خواهد شد همچنین در صورت درخواست میهمان برای افزایش زمان اقامت تا ساعت 18، 50 درصد هزینه کامل اقامت و پس از آن هزینه کامل اقامت یک شب اتاق از میهمان دریافت خواهد شد.
  7 – در صورت اقامت افراد بیشتر از ظرفیت مشخص شده هر اتاق، شامل پرداخت هزینه نفر اضافه بوده و منوط به دریافت تخت یا سرویس اضافه نمی باشد.
  8 – میهمان موظف است در پایان اقامت رزرو شده نسبت به تخلیه اتاق در ساعت مشخص توسط هتل اقدام نماید و در صورت تمایل به تمدید، با هماهنگی و توافق پذیرش هتل ممکن خواهد بود.

  بخش چهار – شرایط تغییر و ابطال رزرو:

  1 – تغییر نام با درخواست مکتوب رزرو کننده، بلامانع خواهد بود و مشمول هزینه نمی‌گردد.
  2 – تغییر تاریخ در صورت امکان و خالی بودن اتاق در تاریخ جدید بدون هزینه خواهد بود. در غیر این صورت ابطال رزرو قبلی و انجام رزرو در تاریخ جدید هر دو تابع مقررات مندرج در بندهای مرتبط همین آیین نامه خواهد بود.
  3 – در صورتی که پس از واریز مبلغ رزرو و دریافت برگ تأیید به هر دلیل رزرو متقاضی کنسل  شود، میزان خساراتی که می‌بایست توسط میهمان پرداخت گردد (از مبلغ پیش پرداخت کسر گردد)به شرح ذیل محاسبه خواهد شد:
  -در محدوده زمانی بین صدور برگ تأیید رزرو تا ۴۸ ساعت قبل از ورود میهمان به هتل (ساعت رسمی ورود به اتاق ۱۴ می‌باشد) مبلغ ۲۰ درصد هزینه اقامت یک شب به ازاء هر اتاق
  تبصره – در صورتی که تعداد اتاق رزرو شده بیش از 5 اتاق باشد، رقم خسارت از ۲۰ درصد به ۱۰ درصد کاهش می‌یابد.
  – در محدوده بین ۴۸ ساعت تا ۲۴ ساعت قبل از ورود به اتاق، مبلغ ۵۰ درصد هزینه اقامت یک شب به ازاء هر اتاق
  – از ۲۴ ساعت قبل تا ساعت 12 ظهر روز ورود، مبلغ ۷۰ در صد هزینه اقامت یک شب به ازاء هر اتاق
  – از  ساعت 12 ظهر روز ورود به بعد ، مبلغ کامل هزینه اقامت یک شب به ازاء هر اتاق
  تبصره – در صورتی که هتل در ایام پیک باشد هزینه کنسلی مطابق قوانین بالا مشمول کل دوره اقامت (تعداد شب های رزرو) خواهد شد.
  4 – چنانچه میهمان در موعد مقرر به هتل مراجعه ننماید مکان ذخیره شده فقط به مدت یک شب خالی نگه داشته شده و حواله  ذخیره مکان از روز بعد باطل می‌گردد و خسارت وارده بر اساس هزینه یک شب اقامت به ازاء هر اتاق محاسبه و از مبلغ پیش پرداخت کسر خواهد شد.
  5 – چنانچه به علت موارد فورس ماژور (رخداد بلایای طبیعی و حوادثی خارج از کنترل و اراده دو طرف)رزرو انجام شده توسط هتل لغو گردد، وجوه دریافتی می‌بایست  عیناً به مسافر مسترد شود.
  6 – چنانچه پس از واریز مبلغ رزرو و دریافت برگ تأیید، هتل به دلیلی غیر از موارد فورس ماژور نتواند نسبت به ارائه مکان بر اساس تأییدیه صادره اقدام کند، مدیر هتل موظف است با موافقت میهمان نسبت به تأمین واحد اقامتی دیگری با شرایط و قیمت مشابه برای میهمان اقدام نموده و در صورت عدم موافقت میهمان کل وجه دریافتی را مسترد نموده و رضایت میهمان را بر اساس نظر کارشناسی جلب نماید.
  7 – در مورد رزروهایی که به صورت گروهی، توسط ادارات و نهادها و یا دفاتر خدمات مسافرتی انجام می‌شود، قرارداد منعقده فی مابین هتل و طرف دوم مبنای محاسبه شرایط کنسل کردن رزرو می‌باشد. در صورت عدم عقد قرارداد و یا قید نشدن شرایط ابطال رزرو، مفاد این آیین نامه می‌بایست مورد عمل قرار گیرد.