شعبه ها

شعبه های هتل گلستان

آدرس شعیه ۱

کیش شهرک صدف خیابان فرخی خیابان طبری خیابان فیض کاشانی هتل آپارتمان گلستان۱

شعبه ۲

کیش شهرک میرمهنا خیابان شمشاد هتل آپارتمان گلستان۲

شعبه ۳

مازندران – محمود آباد – بلوار معلم – ساحل ۱۴ هتل آپارتمان گلستان۳

شعبه ۴

Kiaramas Ayuria – Mont Kiara, Kuala Lumpur, Malaysia

لطفا جهت رزرو شعبه مالزی از ایران ، با دفتر مرکزی تماس حاصل فرمایید